Kalkan Genetik

Full X Route

  • Güncel Fiyatı: TL
  • KDV: 0 TL
  • Toplam: 0 TL

Organik Madde  %45
Organik Karbon  %20
Toplam Azot(N) %2
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) %5,5
pH 4-6
 

Mahsul verimini ve kalitesini arttırır

Farklı azot formları ile bitkiyi destekler.

Toprak yapısını ve su tutma kapasitesini artırır.

Yararlı toprak mikroorganizmalarını artırır ve uyarır.

Toprak katyon değişim kapasitesini (CEC) artırır

Gübrelerin etkinliğini arttırır ve besin kayıplarını azaltır.

Kök gelişimini destekler.

Bitkilerin besin alımını arttırır.

Alkali topraklardaki mikro elementler için doğal bir şelatör görevi görür ve bitkiler için besin emilimini artırır.

Kuraklık ve / veya pestisit uygulaması ile stresi azaltır

Tohum çimlenmesini arttırır.

Topraklardaki herbisitlerin ve toksik maddelerin kalıntılarını azaltır.

Nitrat sızıntısını önler

% 100 azotun bitki için hazır olmasını sağlar.

İletişime Geç